Uzman Klinik Psikolog Yuşa KARAKOÇ 


Lisans eğitimimi Lefke Avrupa Üniversitesinde,Klinik psikoloji  yüksek lisans eğitimimi ise Yakındoğu Üniversitesinde tamamladım. 

Lisans eğitimim süresince anaokulu ve dershanelerde çocuklar ve ergenlerin psikolojik destek süreçlerinde yer aldım. 

Yüksek Lisans eğitimim kapsamında bulunan stajımı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirdim. Her düzeyde patolojik vaka incelemesinde bulundum ve tedavi süreçlerinin takibinde yer aldım. Yüksek Lisans tezimi 'Emeklilerin yaşam doyumu, benlik saygısı ve sosyal istenirlik düzeyleri' üzerine yazdım. 

 

MEB'e bağlı bir okulun özel eğitim sınıfında bulunan özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine bir yıl boyunca psikolojik destek sağladım. 

 

Askerlik görevimi kışla psikoloğu olarak gerçekleştirdim.  Rütbeli personel ve askerlik görevini yerine getiren askerlerimizin psikolojik takibini sağladım. 

 

Halihazırda kurucusu bulunduğum psikolojik danışmanlık merkezinde danışan kabulüne devam etmekteyim