Sizi Arayalim

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı, toplumun en küçük yapı taşı olan aile kurumunun bütünlük ve mutluluğuna yönelik verilen psikolojik destek ve yardımdır.

Aile danışmanlığı aile fertlerinin bireysel psikolojilerini, birbirleriyle ve toplumla olan davranış örüntülerini aile yapısı içinde ele alır.

Temel yaklaşım, bireyin sorununu veya sorunlu bireyi tanımlamak değil, aile sisteminin sorununu saptamaktır. Aile ilişkileri sistemsel bir işleyiştir. Aile bireylerinin ruhsal yapıları, içsel çatışmaları ve geçmişten getirdikleri duygusal travmaları önemli olmakla birlikte aile içindeki etkileşim ve iletişim biçimi aile danışmanlığının asıl çalışma noktasıdır.

Aşağıdaki konular aile danışmanlığı kapsamında ele alınır.

 1. Evlilik öncesi, evliliğe hazırlık, evlilik kararı
 2. Ayrılık kararı, ayrı yaşama
 3. Boşanma süreci
 4. Aile bireylerinin birbirleriyle ve toplumla ilgili ilişki ve iletişim sorunları
 5. Aileyi yas sürecine sokan ölüm veya ağır ameliyat, sakatlık, kanser gibi kronik hastalıklar
 6. Aile içi şiddet
 7. Aile içi cinsel taciz
 8. İkinci evlilikler, yeniden evlenme
 9. Üvey anne, üvey baba, evlatlık gibi sorunlar
 10. Cinsel uyumsuzluk ve cinsel sorun
 11. Hamilelik ve doğum süreci
 12. İş hayatı ve aile hayatı dengesi
 13. Aile bireylerinden birinin askere, gurbete gitmesi
 14. Şehir değiştirme, ev taşıma sıkıntıları
 15. İflas ve maddi kayıplar
 16. Kumar alışkanlığı, alkol- madde bağımlılığı sorunları
 17. Eşlerin aileleriyle olan sorunlar
 18. Okul korkusu, okula başlama gibi çocukların okul sorunları
 19. Çocukların davranış problemleri
 20. Kardeş kıskançlığı, kardeşler arası geçimsizlik gibi sorunlar
 21. Ergen ve genç sorunları